Financiar - bancar

financiar-bancar

Sistec garanteaza o reducere a costurilor cu administrarea infrastructurii IT  prin  intermediul serviciilor si solutiilor oferite :

•Servicii IT 24/7 cu acoperire nationala, pe baza de nivel de serviciu agreat: livrare echipamente, punere in functiune, configurari, implementari de sisteme informatice, mentenanta, optimizare si monitorizare pentru servere, baze de date, solutii de comunicatie
•Analiza detaliata a infrastructurii de tiparire existente si implementarea unui program complet de management al activitatii de listare documente, odata cu optimizarea proceselor de imprimare
•Solutii de cablare structurata, interconectare, de securitate si management al cladirilor, autorizate si certificate
•Solutii de arhivare electronica si management al fluxurilor de documente, semnatura digitala

•Dezvoltarea de aplicatii software customizate pe diverse platforme, integrari de sisteme informatice
•Solutii de afisaj electronic conform normelor in vigoare