Sectorul public

sectorul public

Administrarea domeniului public este o provocare din ce în ce mai mare pentru guverne si pentru administratiile centrale si locale. Conditiile economice si sociale mereu în schimbare impun revizuirea responsabilitatilor si metodologiilor privind furnizarea de servicii, gestionarea costurilor si modul de comunicare eficient si clar cu cetatenii si organizatiile.