Procesare facturi si formulare

Procesare facturi si formulare

procesare facturi si formulare

 

  • Accesul facturilor de furnizori in sistem printr-un punct unic, securizat eliminand pierderea, intarzierea sau deturnarea facturilor in interiorul organizatiei obtinand securizarea proceselor, eliminarea redundantelor si timpilor pierduti, precum si vizibilitate in timp real a fluxului de facturi in organizatie.
  • Extragerea automata a informatiilor solicitate prin tehnologii avansate de OCR-izare cu verificarea si validarea acestora in sistemul core in timp real obtinand 100 % informatie corecta incarcata in sistemul ERP
  • Sistem integrat cu mai multe motoare de OCR-izare si voting pe rezultate avand capacitatea dinamica si progresiva de invatare al continutului documentelor cu rezultanta in automatizarea validarii interna facturilor de furnizori, maximizarea vitezei de procesare si minimizarea riscului interventiei factorului uman.
  • Servicii flexibile, scalabile si construite pe baza de SLA si nevoi personalizate cu variante de derulare in- site sau off-site rezultand in vizibilitate 100 % asupra costurilor si adaptare a acestora la volumul de lucrari.
  • Integrarea cu aplicatii  de management de documente generand automatizare de fluxuri de documente si monitorizare in timp real a sistemului obtinand astfel eficienta operationala si comerciala a intregii organizatii.
  • Oferta suplimentara de sistem alternativ complet electronic de procesare a facturilor bazat pe un portal de furnizori cu functii de matching cu reguli EDI, cu rezultat final in automatizare 100% a procesul de derulare procesare facturi furnizori.

  • Scanarea si extragerea automata a datelor din facturile fizice
  • Validarea acestora cu sistemul informatic
  • Gestionarea diferentelor rezultate cu cele din sistem
  • Integrarea cu aplicatii si initierea fluxurilor de aprobare de facturi